Ngó đời chừng vài giây.....để thấy


"ngó đời chừng vài giây, những khoảnh khắc ngẫu hứng, tình cờ được ghi dấu lại ở những góc nhỏ trong nhà, có âm thanh trộn lẫn với mùi đời, có mấy câu chuyện dễ thương, buồn cười trộn lẫn với những món ăn ngon lẫn mùi bếp lửa nhà ấm cúng, cứ dậy đó mà ngày nào cũng vui"