Kỷ niệm ngày thành lập Nhà hàng Hoa Biển

Kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Hoa Biển