Giới thiệu phòng tiệc nhỏ

Khu vực nhà hàng được thiết kế với nhiều phòng nhỏ gọn gàng, riêng biệt.