Giới thiệu phòng tiệc lớn

Có nhiều phòng với đầy đủ trang thiết bị cho hội thảo và tổ chức tiệc.