Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được quan tâm hàng đầu.

Vệ sinh, an toàn thực phẩm là một trong những yếu tố quan trọng xây dựng nên uy tín của Hoa Biển từ ngày đầu thành lập.