Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng được Nhà Hàng Hoa Biển Lữ Gia bảo mật theo điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.